Yelena Lezhen và thế giới dày đặc các sự vật

Yelena Lezhen/Dreams
Đối với nghệ sĩ Yelena Lezhen-quốc tịch Ucraine và nhập tịch Mỹ  – điểm then chốt trong giới thiệu hình ảnh , ngoài các chi tiết nghệ thuật hay kỷ năng, là tầm quan trọng đặc biệt được trao cho các biểu tượng.
Tao nhã, tinh tế và nhạy bén, chủ nghĩa tượng trưng của Yelena Lezhen mang một cảm xúc trong đó nó kết hợp với chuyện kể thần thoại và được nuôi dưỡng bằng đặc tính mạnh mẽ khác thường, làm chủ việc thể hiện một cách đam mê và trực tiếp, một bầu không khí cảm xúc đặc biệt.
Một trong những chủ đề đặc biệt được người nghệ sĩ cưu mang không còn hồ nghi gì nữa là khái niệm về sự biến đổi. Những bức tranh của bà khao khát nói lên rằng mọi thứ là đang thay đổi: chúng ta là đang thay đổi bỡi đang giao tiếp với sự kích thích bên ngoài. Chúng ta không thể cùng lúc là chúng ta của ngày hôm qua và chúng ta của ngày mai chúng ta sẽ không giống như chúng ta bây giờ. Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều phát triển và mọi thứ đều trôi đi. Quan sát những thiết kế của Lezhen một lần nữa người ta nghe thấy nhà hiền triết Heraclitus của thế giới Hy Lạp cổ đại, “Panta rhei“ (*), nơi một ý thức duy nhất ngự trị: mọi thứ có thể thay đổi, thậm chí độc lập với ý muốn chúng ta…
(*) πάντα ῥεῖ (panta rhei)/ “everything flows”/mọi thứ đều trôi đi
[For the artist ─ Ukrainian by origin, American by adoption ─ the key moment in pictorial representation, aside from artistic details or virtuosity, is the special importance conferred to symbols.
Elegant, refined and responsive, Yelena Lezhen’s symbolism bears an emotionality which, combined with the mythical narration and nourished by strong fantastical characterization, manages to express, soberly and directly, a specific emotive atmosphere
One of the themes particularly embraced by the artist is undoubtedly the concept of metamorphosis. Her paintings desire to say that everything is changing: we are changing by interacting with external stimuli. We are not the same today as we were yesterday and tomorrow we will not be the same as we are now. Everything changes, everything evolves and everything flows. Observing Lezhen’s designs one once again hears the words of the ancient Greek philosopher Heraclitus, “Panta rhei“, where a single consciousness reigns: everything can change, even independently of our will.
.
Please follow and like us: