Nén nhang cắm ngược-KIỀU GIANG

Tapies Antoni/ Spainish

 

 

 

 

Khoảng mươi ngày, sau cái chết bí ẩn của quan trạng, người ta phát hiện nhà vua cũng treo cổ nơi phủ nhà sàn.

Người ta phát hiện một nén nhang cắm ngược trong bâu áo nhà vua và bức di thư viết: “dưới chân trẫm là những xác người, trẫm muốn theo họ”.

Không biết từ đâu, người ta nghe tiếng tru dài của loài linh cẩu

Please follow and like us: