Làm sao tôi biết được anh đã yêu (*)-QUỲNH IRIS DE PRELLE

 

 

 

Làm sao tôi biết được anh đã yêu
nhưng chắc một điều chúng ta thuộc về nhau
Đêm đầy ánh sáng
trăng
những đêm trắng
thức
ý nghĩ phủ dầy
thế giới dù ban ngày
đầy màu đen

của cái chết
của bệnh tật
của những kinh hoàng khắc nghiệt
bùn lầy
tội ác
Làm sao tôi biết được anh đã yêu
cái chết để ta nhận ra
chúng ta thuộc về nhau
chúng ta là phần còn lại của thế giới
lạc lối cõi người

 

 

(*) Trong tập ”Tiếng Việt”, tập thơ thứ 5  của Quỳnh, những bài thơ không có tựa đề,
chúng tôi dùng câu mở đầu của bài thơ để làm tiêu đề

Please follow and like us: