Nó-Lê Ân

Bốn.
Nó không biết có mũi tên lịch sử nào nhân danh phi nghĩa khai tử mùa đom đóm bay hoang vũ điệu hồi sinh những hồn ma lưu lạc đào bới tro than ký ức những người già đã từng qua thời trầm tư chắt chiu sự thế
Bên cạnh quyền lực cứng là quyền lực mềm rủ rê nhau đi qua mọi thời đại văn minh và ô hợp muôn sắc màu trường đoạn tâm linh như sự thách đố hồn nhiên nhất cho những ai khuyết tật tu duy đua đòi giấc mơ thống soái
Nó cảm thấu cái bức rức của những sợi tình thuyền quyên trằn trọc màn đêm bàng bạc nhịp đời như những huyền âm trôi trong cõi hiện thực phôi pha đã từng tích lũy và rớt rơi nghĩa tình nuôi nấng muôn kiếp sinh chợt đến chợt đi âm thầm đâu đó
Please follow and like us: