Tester trái tim-TRẦN HẠ VI

ra bưu điện nhựa xốp phong bì
hàng dài cách giãn đen trắng
nhạc chùng hoa nước đằng hắng
nhễnh tester nhãng son vệt thầm thì

đường xưa quen lối ngày đã đi
nhuộm nước mắt trở mình tấm thiệp
lời chúc mừng lọt trót lời giã biệt
ngậm rã đắng mềm rời lạc mảnh tim

non đã qua già chưa tới đành im
lằn ranh chưa bước qua lằn ranh đã gãy
hình ước mơ trang động đậy giấy
chữ rùng vội mình vã chữ bay đi

chẳng phân ly nhưng đã phân kỳ
chót mũi hương gỗ quanh quẩn lạ
đất cấm vùng nứt nẻ
trái tim tester trái tim gỗ đá
trúc trắc tàn ngọn đổ nửa giấc mơ

lá thư nằm lặng trơ
con chim sắt cánh bao giờ chẳng cất
thinh bức tường lặng
bút nhớ lùa về cõng nỗi

Please follow and like us: