Trưng bày, Mắt cũ-KHẾ IÊM

TRƯNG BÀY


Gửi các anh Phạm Kiều Tùng, Phạm Hoán,
Nguyễn Tân Văn, Ngô Khánh Lãng

 


Con thuyền
Trôi
Trên đồi
Nắng biếc
Thổi
Gió trắng hếu nằm phơi
Trên thảm xanh của rừng
Không có hầm đá nào để nhốt những cánh rong
Không có chiếc lá nào bám vào sợi mây
Và lửa đùa
Một tiếng âm của rắn và móng vuốt của
lũ quái trên bãi non
Trăng
Hay khói
Chảy trong ngày lạ

 

 

 

MẮT CŨ


Lây lất những
Mùa đồi
Thôi thơm môi
(Không có nụ hoa nào
nở trong khuya mơ
Mà tiếng ngày thoáng thở)
Khát xanh hoang phố úa
Ai
Ngậm ngùi
Ai
Ngổn ngang hoài mắt ứa xưa ôi
hốc hác lời.

Please follow and like us: