Trình tự bảy vía-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Valérie Hadida/French

 

 

 

 

  1. GIỚI HẠN

Sau canh Ba
ta tuột đời trôi qua giới hạn
xuôi lối đôi gặp quan binh vô thức tuần đường
ngược sự tình trang blog gọi, chơi?…

Kích tấc Âm-Dương định chế tuệ giác – Đời

 

  1. VÔ CÙNG

Chạm những Bình Minh – khi nhanh, khi chậm
người-Đàn-Bà của tôi ngủ quên
có tứ thơ thăng hoa thay thế
bay.. bay… bay… về phía vô cùng

…Giường chiếu cảm hoài trăm năm trinh nguyên

 

  1. CHUYỂN DỊCH

Ta đi tìm TA…
loanh quanh bàng bạc
mười năm
một năm
chín năm
…lại ba năm
sáu mươi tám năm gặp một đêm mất ngủ
giật mình EM gọi phía xa xăm…

Kết câu thơ này …nghe khác?

 

  1. KHÉP

Em tịm lại..
ta thương không hái nữa
trái ổi ương xưa bỗng ngọt chữ hàng rào
trời ngả chiều nhom nhem đốm lửa
câu thơ tình lên đỉnh khóc Trăng-Sao…

 

  1. EM

Nâng niu lòng tay Hôm Qua…
bỏng rẫy
chìm vào giấc quên tối ngày
RỖNG cả sáu-mươi-tám bài thơ mới rồi biên tập
dốc be cạn ly EM ngọn tay…

 

  1. ANH

Quên chạm ngưỡng rày vò…
mùi sữa non thủa cũ
tập tàng suông lạ miệng, lạ nhau
một vuông đêm cháy lên từ giọt máu

…Ngày khô khốc tàn bên hàng rào thời gian

 

  1. THƠ

Có một vòm trời tận cùng trống rỗng
lọt thỏm nơi kẽ tóc chân tơ
có một trưa oi nồng
không hình hài gió mát đến cùng thơ

Ta đã cầm giữ một giấc mơ như một lần cầm giữ được thời gian
câu Thơ ở lại …còn Em thì biến mất

 

Please follow and like us: