Sonnet Vòng Hoa Hồng-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

 

 


Hỡi vòng hoa!hãy nhanh lên! ta đang hấp hối!
Quấn nhanh lên! hãy vừa ca hát vừa khóc than!
vì bóng tối đang nghẹt dần khí quản
còn nắng tháng Giêng sẽ trở lại nhiều lần.
Giữa tình ta cho em và em cho ta,
không gian đầy tinh tú và cỏ cây rung động
Một bụi hoa Phong Quì Thảo mọc lên
như u uẩn suốt năm dài than thở.
Hãy vui trên hình ảnh mới của ta đang thương tích
mở bãi sậy lau tìm dòng suối yêu kiều
rồi hớp ngụm máu trên bắp vế ta ngọt ngào đang chảy.
Hãy uống nhanh lên! được gần kề, khắn khít bên nhau,
môi sẽ sưng vì yêu và hồn bị ngấu nghiến,
rồi thời gian sẽ hủy hoại đôi ta

 

Soneto de La Guirnalda de Rosas
¡Esa guirnalda! ¡pronto! ¡que me muero!
¡Teje deprisa! ¡canta! ¡gime! ¡canta!
que la sombra me enturbia la garganta
y otra vez viene a mi la luz de enero.
Entre lo que me quieres y te quiero,
aire de estrellas y temblor de planta,
espesura de anemonas levanta
con oscuro gemir un ano entero.
Goza el fresco paisaje de mi herida,
quiebra juncos y arroyos delicados.
Bebe en muslo de miel sangre vertida.
Pero, ¡pronto!, que unidos, enlazados,
boca rota de amor y alma mordida,
el tiempo nos encuentre destrozados

 

Sonnet of The Wreathe of Roses
Bd: Zachary Jean Chartkoff
That wreathe! Hurry! I am about to die!
Weave and twine quicker! Sing and moan and sing!
For this shadow in my throat moves, clouding
the light from an endless January sky.
Between my love for you, your love for me,
the quake of plants, stars filling the air,
a windflower’s thicket is constructed, where
a year long sigh is moaning obscurely.
Love this, my wound’s morning landscape, resigned
to break open this wild reed, this river;
and from my honeyed thigh, my poured blood’s
void,
drink. Quick! We, so bound together, entwined
as one, bite my soul, break my mouth, lover;
time will see that we are wholly destroyed.

 

 [trong Những Tiểu Khúc Tình Yêu U Uất]

 

Please follow and like us: