Bức tranh 3 con cá-NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

*nhân xem triển lãm tranh

 

Trong phòng triển lãm

3 con cá hỏi bức tường

Tại sao chúng tôi bị treo lên,

Và bị ướp trên bức tranh màu tím?

 

Bức tường hỏi:

Các bạn đến từ đâu,

Chẳng phải Đại dương sao?

3 con cá ngáp dài:

Chúng tôi đến từ một ý tưởng…

 

Nhưng trước cả ý tưởng

Là bột màu và chiếc cọ

Chúng tôi bị sơn phết, bị xóa sửa

 

Bị vẽ ra,

Trên dòng hải lưu câm nín

Bất động

 

Lão họa sĩ xòe vây chúng tôi

Chúng tôi bơi trên làn nước êm ả bột màu

Thứ bột màu không sóng

 

Bởi bức tranh quá hẹp

Không thể sinh nở những luồng trứng li ti

3 con cá nghĩ về sự tuyệt chủng

đầy màu sắc…

 

Chúng đang cần sự giúp đỡ

Bức tường nói tôi có thể treo ngược bức tranh

Cho cá nhảy ra khỏi…

Nhưng như vậy không thể ngăn nổi 3 dòng nước mắt…

Please follow and like us: