Va vào xưa cũ, vỡ trôi…VÂN PHI

 

 

ta gặp ta một chiều nay

bên hiên phố đã rơi dày niềm xưa.

 

rơi gì như những cơn mưa

người đi phố vẫn một mùa nhớ thôi.

 

ta về tìm chút buồn vui

phố im lìm quá, ta cười riêng ta.

 

ngỡ như vừa mới hôm qua

bàn tay nắm chặt như là của nhau…

 

con đường cũ,

phố lêu nghêu

giọt chiều vàng võ một liêu xiêu hình.

 

va vào một chút lặng thinh

nghe đêm rót xuống đời mình hoang vu…

 

Please follow and like us: