Cháy từng ngón xuân nồng-HOÀNG THỤY

 

 

cứ tan đi mộng triệu

một đàn bạch nhạn rơi

vào nôi người tình lạ

vẩy trắng vùng cam li

 

nhã thân mịn sợi ngọt

tơ cột vào tim côi

hai vòng thơm như thủy

một suối ngàn uy nghi

 

khói ơi mùi hoang dại

một bầy bướm bay bay

kìa thanh tuyền vừa chảy

ái rơi như muối rơi

 

tay em vò hạt cải

ấp hương cho người tình

cứ vùi trong biên tế

đêm nồng nàn gối chăn

 

 

linh cồn mùi ngai ngái

đốt cháy nửa xác thân

sáng chập chờn tồn lũy

chiều mai táng vàng trâm

 

phương lồng trong thân trẻ

chờ hoàng hoa ra thăm

một phiến tình cứ nhạt

bụi trần gian mù tăm

 

hôn vào vùng ảo mị

cháy từng ngón xuân hồng

loang lổ màu hưng phế

hoang vu màu trăm năm

 

Sài Gòn, 5/1/2022

Please follow and like us: