Tự sự-UYÊN NGUYÊN

( collaged từ ” Sự chuyên chở của dòng sông ” của nhà văn NGUYỄN THANH HIỆN )
.

.
kẻ cô độc nói
về nửa mảnh trần gian
ngọn gió lầm lẫn thổi va bờ bên kia
sự bội bạc của con sông
hay câu chuyện tự ném mình
vào dòng nước
.
tôi
chèo cơn mộng khỏa trần lưng
tháng chạp
viết vào vầng trăng giọng bối rối
chữ nghĩa của lũ vạc thiên sơn
gió thổi
rừng phía tây
từ những mảnh rời đốt vội
nàng đã bỏ đi
chuyến đò lang thang như khúc hát
qua sông
ai
kể được chuyện bờ bên kia
.
cái mù quáng của dòng sông
tựa lưng mảnh chữ
nỗi mất mát không quen đang
neo đợi
trăng non hát lầm
khúc hát đường xa
vòm hoa giấy đầu hè sai giọng
đứng tựa góc nhân gian
tôi
cô độc như dòng sông
chở lầm lẫn trên lưng
cái lạc lõng của bến đợi trôi
dấu thuyền qua đêm cuối
thả tôi vào những bềnh bồng trăng
dành riêng lũ cô mị
.
vẫn mù quáng một cách vĩ đại
tôi bước lên thuyền
tháng chạp huyền nhiệm lội theo
câu chuyện không có thật
mái chèo khỏa trăng
chòng chành gió chướng
ai
ném mảnh trần gian đốt vội
trên lưng nỗi buồn
chẳng phải ai hay con đò mù
trôi mất
không hẹn một bắt đầu nào
cho ai
những mảnh chữ đốt
thả vào trăm năm

04/03/2022

Please follow and like us: