Cội thề, Hoa khói, Rã rời-KHẾ IÊM

CỘI THỀ
Mắt ứa, khóe xưa lệ
Lênh đênh quên mùa quê
Ánh lòng men ly biệt
Môi hôn run, cội thề.

 

 

HOA KHÓI


Lên non, lên non cao
Vú căng trần núm đào
Phơi mình trong gió, nở
Hoa khói, nguyệt lao xao.

 

 

RÃ RỜI


Xao xác chim từng đôi
Gối mây tình, luân hồi
Quán ngày, tan tác thở
Hắt hiu lời, rã rời.

Please follow and like us: