Thương Tích TìnhYêu-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


Sáng lòa lửa đốt thiêu anh
cảnh nhìn ảm đạm chung quanh như người
tương tư ám ảnh sầu đời
khổ đau từ đất lên trời theo thời gian.
Máu buồn ta thán cung đàn
trên cây Cầm Điểu lặng câm gợi tình
biển sôi động vỗ trong mình
con bò cạp cắn vô hình trong tim.
Vòng hoa, người bệnh nằm im
mơ trong thao thức em tìm đến thăm
vào tan nát giữa thâm tâm.
Cho dù cố tránh lỡ lầm
tim em độc dược thâm trầm lũng sâu
làm mê thần trí khổ sầu

 

 

 

Llagas de Amor
Esta luz, este fuego que devora.
Este paisaje gris que me rodea.
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.
Este llanto de sangre que decora
lira sin pulso ya, lúbrica tea.
Este peso del mar que me golpea.
Este alacrán que por mi pecho mora.
Son guirnalda de amor, cama de herido,
donde sin sueño, sueño tu presencia
entre las ruinas de mi pecho hundido.
Y aunque busco la cumbre de prudencia
me da tu corazón valle tendido
con cicuta y pasión de amarga ciencia

 

 

 

Wounds of love
Bản dịchd: A.S. Kline.

 


This light, this flame that devours,
this grey country that surrounds me,
this pain from a sole idea,
this anguish of the sky, earth and hour,
this lament of blood that now adorns
a lyre with no pulse, lubricious torch,
this weight of sea that breaks on me,
this scorpion that lives inside my breast,
are a garland of love, bed of the wounded,
where dreamlessly, I dream of your presence
among the ruins of my sunken breast.
And though I seek the summit of discretion
your heart grants me a valley stretched below,
with hemlock and bitter wisdom’s passion

 

[trong Những Tiểu Khúc Tình Yêu U Uất]

Please follow and like us: