Lục bát ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

 

BAO GIỜ MỚI NÓI?

 


Cứ làm như thể vô tình
Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!
Dối lòng thẹn với trái tim
Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
Bao giờ mới nói một câu?
Tháng ngày khao khát… bấy lâu để dành
Nhưng mà… định nói với anh
Thì em cứ giấu… mong manh chưa hề…
Nhưng mà… định nói em nghe
Thì anh ngần ngại… còn e… bởi vì…
Bên nhau trò chuyện những gì
(Những gì mây gió, những gì xa xôi)
Ngày mai lại chia tay rồi
Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra…
Khi nào hai đứa cách xa
Thì mình lại nhận rằng là… mình yêu!
3/1986

 

 

VAY VÀ TRẢ


Cho anh vay một… nụ cười
Mai anh xin trả em mười… cái hôn
Cho anh vay một… cái hôn
Mai anh xin trả em còn gấp trăm
Nếu vay được… một đêm nằm
Anh xin gán nợ… trăng rằm trả em
Không tin? Áp ngực mà xem!
Trái tim sẽ bảo: đang thèm được vay…
Vay hôm qua trả hôm nay
Vay sau trả trước, vay ngày trả đêm…
Hà Nội, 1988 – 2002

Please follow and like us: