Phép thử, Ukraine-HUỲNH MINH LỆ

 

Phép thử

cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Ukraine
giống như là một phép thử
cho dân tộc tôi
cho lập trường của một quốc gia
giữa thiện và ác
tôi rất buồn là dân tộc tôi
vẫn còn rất nhiều người ngợi ca quỷ satan
và không biết nói sao với lập trường của những nước đi chàng hảng
giữa cái thiện và cái ác
15.03.2022

 

 

Ukraine

trên cao hy vọng chứa chan
ở dưới đồng lúa chín vàng ước mơ
vươn lên từ kiếp bụi bờ
cụ bà cầm súng bé thơ xuống hầm
15.03.2022

Please follow and like us: