Báng bổ-AMAZINKZY

 

những lời báng bổ

anh ta cười hỉ hổ vào mặt

vũng nước lầy hai mươi bảy năm

trượt tràn ngòi bút đổ tràn mạch máu

loang loáng lẳng lơ bát trăng vàng

trọng lượng ngã trong anh

trọng lượng ngả trong tôi

ngà ngà trườn ra sàn nhà

chúng ta

tồng ngồng sõng soài

những lộng ngôn

những trọng lượng

không lợi danh

báng bổ

 

 

Please follow and like us: