Không đâu-CHIM HẢI

 

 

 

 

liệng dấu cười qua cửa

đứt mạch lời

khuya

khàn dấu khóc

triền trăng

gỡ ít miếng

thả theo dòng

lấp lánh nỗi nhọc nhằn

điếng nước

liếm mặn dấu hỏi

giấc ứa

hớp ngụm hồn nhiên

nhả vào dấu tối

lượm lại mớ tuổi cuối

chuyến về

vẫn ngồi sau tóc

lặng

đuối tim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: