Lời nguyện cầu-VŨ TRỌNG QUANG

tranh trích từ  https://picclick.com
Lạy Cha chúng con ở trên Trời
Trên vầng trăng rằm soi tỏ
và vầng dương thẳm sâu.
Xin chở che cha mẹ con khỏi tử thần
Vì ngôi nhà đang trong lằn ranh khói lửa
Và các ngài sẽ không bỏ rơi nó
như một nấm mồ.
Xin chở che cho người chồng của con
Đang đứng bên kia chiến tuyến
Như đang ở bên kia bờ sông
Chĩa súng hướng về lồng ngực
Mà anh vẫn thường hôn.
Con khoác lên mình chiếc áo chống đạn
Và không thể cởi nó ra
Áo bám vào con như một lớp da.
Giọt máu của anh con mang trong dạ
Không thể nào tống khứ ra ngoài
Vì qua đó, anh chiếm hữu con.
Con mang trong mình Đất Mẹ
Không thể nào nôn thốc chối từ
Chảy tuần hoàn như dòng huyết lệ
Bên trong trái tim con.
Xin ban lương thực hàng ngày cho người đói
và đừng để họ cắn xé lẫn nhau.
Xin ban ánh sáng cho những người bị lừa dối
và cho họ thấy được chân lý sáng ngời.
Xin tha thứ cho những thành phố bị tàn phá
Dẫu chúng con khó tha thứ cho kẻ thù.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Kẻo sa đọa mục nát với thế gian
Nhưng xin cứu chúng khỏi mọi sự dữ
Để thoát khỏi ách Quê Hương bạo tàn
Xin thương che chở con
Người chồng, các bậc sinh thành
Đứa con và Đất Mẹ.
LYUBA YAKIMCHUK
Bích Duyên & Trúc Ly chuyển ngữ
Prayer
Our Father, who art in heaven
of the full moon
and the hollow sun
shield from death my parents
whose house stands in the line of fire
and who won’t abandon it
like a tomb
shield my husband
on the other side of war
as if on the other side of a river
pointing his gun at a breast
he used to kiss
I carry on me this bulletproof vest
and cannot take it off
it clings to me like a skin
I carry inside me his child
and cannot force it out
for he owns my body through it
I carry within me a Motherland
and cannot puke it out
for it circulates like blood
through my heart
Our daily bread give to the hungry
and let them stop devouring one another
our light give to the deceived
and let them gain clarity
and forgive us our destroyed cities
even though we do not forgive for them our enemies
and lead us not into temptation
to go down with this rotting world
but deliver us from an evil
to get rid of the burden of a Motherland —
heavy and hardly useful
shield from me
my husband, my parents
my child and my Motherland
translated by Oksana Maksymchuk, Max Rosochinsky and Svetlana Lavochkina
More from Poem of the day
Please follow and like us: