Bầu trời tắt lửa hay tháng sáu đen của tôi-TRẦN DUY TRUNG

tranh #

JUAN MARTÍNEZ PARENTE/ MERXICO

 

 

 

 

 

 

Dưới bầu trời tắt lửa

tôi vẽ những con chim bốc cháy

 

tiếng thét từ đám mây

chuông nhà thờ rung lên trong gió

 

tôi vẽ những con mắt đỏ

tôi vẽ những ngọn lửa

 

những đoàn người nối theo nhau

họ vừa đi vừa cháy

 

trong khoảng tối im lặng này

mùi máu tươi đang chảy…

Please follow and like us: