Vỡ đêm, Như đã hồng phai, Đêm xuân mơ-HÒANG CHẨM

tranh takahiro shimatsu /nhật
V Ỡ  Đ Ê M
Chợt em… một chớm điêu ngoa
Môi người đong kín vỡ òa thịt da
Ngó nhau một chút ngọc ngà
Lên ngôi từ độ la đà mùi trinh
Tàn đêm chăn gối cung nghinh
Lỡ bồi trăng khuyết dậy tình ban sơ
Quyện vào nhau một tóc tơ
Bén hơi một thoáng dại khờ đắm say.
NHƯ ĐÃ HỒNG PHAI
Ngày đi môi cháy lửa chiều
Một hoàng hôn cạn mĩ miều… chưa phai
Đêm về mộng mị thiên thai
Thắp lòng chút nắng cho hoài tương tư
Từ em một nẻo tạ từ
Khuất mắt còn lại nghe hư hao đời
Mong manh vai mỏng bồi hồi
Thầm thương áo lụa…về thôi muộn màng
ĐÊM XUÂN MƠ
” Đêm xuân
thả mộng vào thơ
Con tim rạo rực
giữa bờ trinh nguyên”
Thịt da rạn vỡ
nét duyên
Vỡ hồn ngọc nữ
̛̃em huyền hoặc đêm
Mê cung
khuôn thước ngọt mềm
Đào nguyên một chốn
ru êm đời mình
Nghiêng nhau…
hơi thở môi trinh
Cạn đêm
Rơi xuống dốc tình … cho nhau.
Please follow and like us: