Aỏ và thật-VŨ TRỌNG QUANG

Mannequin khỏa thân khó chịu tù túng tủ kính
bước xuống vỉa hè tự do ngước nhìn thế giới
thời sự xám hóa yêu râu xanh râu đỏ
trời xanh ơi buồn thấy mồ
nội y trang trí mùa động nơi không kín
quì gục đầu vừa lôi xộc quyến rũ
quỷ mộng làm người thất thủ
bất động hy vọng chữa trị bất dục
chiêm ngưỡng cận ảnh đích thị mannequin văn nghệ
mộng tinh giấc mơ phối ngẫu
đóng cửa tìm mong xóa mù căm
Mở cửa tìm mùi bóng tối
nằm trên cỏ trên nhung
ngủ và thức giống nhau
cặm cụi kéo quần áo ném trả shop thời trang
sột soạt gấp gáp
thèm âm thanh môi
đè vai buộc mở mắt nhìn thấu
mụ mị câu hỏi bolero từ đâu tới khóc
chiêm ngưỡng đích thị mannequin sống
trưa mưa những giọt mưa tưới xối
áo mưa nhà thuốc tây bảo hiểm trùm tạnh
con ngựa chứng nhảy sung hối hả
A & mannequin là hai người đánh tráo giống nhau
hòa quyện vô tính
nén hơi thở tự do không tự do tồn lâu cửa mồm
rón rén ra khỏi phòng tháo chạy
bấm khóa bên trong
cái rùng mình cũng không
Mannequin chính A
& mannequin chính bất an
dốc ngược đầu trên xích lô ô hô yêu râu xanh râu đỏ
Please follow and like us: