Những người đàn ông huyền thoại-CHIM HẢI

 

 

 

 

những người đàn ông ra đi

đi trong đêm lạnh

đi dưới ngày nóng

đêm qua tôi bắt gặp họ cười nghiêng ngửa

nước trên người rụng xuống rụng xuống

 

nước cứ rụng xuống rụng xuống

tôi nhìn họ chảy ra chảy ra

 

những chuyến đi không về

những người đàn ông giữ biển

những người đàn ông yêu đại dương

những người đàn ông không có quan tài

cõng nỗi đau của nước

tan vào nước

 

những người đàn ông quê tôi

đêm đêm họ cười triều âm sóng dội

mỗi thời đại đi qua

những chuyến đi không về

những đứa trẻ lớn lên lại tan ra thành nước

 

linh hồn họ biển mặn

linh hồn tôi tóc trắng.

 

Please follow and like us: