Sương trắng phi mai-HOÀNG THỤY

 

                  

 

[bỗng nhớ Hồ Phi Mai/
 
                    ta bà hương
                    ta bà nhất điểm sương
                    nước hồng nhan
                    chảy ướt thế gian
                    thiếu nữ nút bọt thời gian
                    cho tan nam thanh mộng
                    trong sắc giới mênh mông
                    sương trắng phi mai đôi tám
                    lênh láng chảy từ đồi xuân
                    qua cầu sương mê đắm
                    lưu hương
                    sách gửi sầu rưng rưng
                    phơi tình bên cổ nguyệt  
                    lóng lánh ướt môi
                    ướt ngực tươi
                    nước thơ trinh túy tràn miệng
                    chờ ngọc tố tử tan trong ảo vịnh
                    qua đây
                    hồng giang ơi
                    nhớ quá
                    sương hồ tây lạnh lắm
                    rót nhanh vào em
                    ba năm dài
                    rung động xuân thì
                    run rẩy bên người
                    trong ảo tình vô tận
 
                    chờ đêm sâu
chàng đâu rồi
em vẫn mong
tình chàng phiêu du
tố tử ơi
tân thanh ơi
phương trời xa lắm
đường viễn bắc
trôi theo mây trắng

 

Please follow and like us: