Đêm chong đèn đọc thư người họa sĩ gửi từ Orleans-KHẾ IÊM


Sơn dầu và khói thuốc
Nụ cười tóc trắng
Ôi, mắt biếc trôi mênh mông đâu?
Trong khuya xưa tiếng đàn lẻ vướng trên làn môi
hạt sương non
Vuốt một chòm mây ngoài ngày người nghệ sĩ
nghe thánh thót giấc mơ quá khứ
Dẫm lên tuyết bạc, quẩn quanh người, quẩn quanh ta
vệt mờ núi cũ
Con chim sâu gọi mùa xương rồng
Lời ca buốt
Gió run tím
Ngậm cành gai cổ tích thoảng hoài thời thơ ấu qua

Nơi góc biển
Người ngư phủ già khua mái thuyền chiều lênh đênh
sóng hát
Tần ngần điểm một màu mưa, cánh gió … xó quê lam,
trăng phố, Paris thu có nhớ chăng ta
tiếng thở dài mơ hồ rêu
Ném nụ mầm vào bếp lửa, soi ánh nến thầm hỏi
về đời tro tàn
Tạ ơn chân dung người họa sĩ miền Orleans

Please follow and like us: