Kinh hồn thơ-HOÀNG XUÂN SƠN

[thua một lóng phèn   mùi chân nẻ]     

 

     

 

làn sóng nhiệt đêm nay

thổi đựng lên những phúc phần lãnh cảm

hãy dạ vâng với mặt trời

và cọ cứa

mỗi linh thần nóng bỏng

 

,

 

khi khép cửa

thơ kinh hồn gõ vang bên ngoài

lời truyền thanh át tiếng

người thỏa hiệp từng xách quai

 

,

 

người quên một cái huông nằm nhớ

xô đẩy qua lại

chiếc bánh sung công mềm nhũn

hãy nếm đi

mùi già nua cọc cạch

dạ vâng ngày đi tướt

chùm răng đã có mùi thiu

 

,

 

cớ gì môi

cớ gì

trái táo.  ồ.  đừng nuốt

nghẹn đắng thổ hầu

gươm thiêng

hồi chết đứng

 

,

 

đợi chờ sự lụn bại của trí hoan

 

,

 

cọ cứa mảng vôi vữa

thơ dựng kinh hồn

ngoài đời

như tuồng tích thơ

bạt

tuỵ

 

 

23 tháng bảy 2020

Please follow and like us: