Ở chỗ tôi ngồi triệu năm về trước-TRẦN DUY TRUNG

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com/

 

 

 

 

 

Ở chỗ tôi ngồi, hướng ra vườn cỏ mọc

cái nhìn của hư vô

 

ở chỗ tôi ngồi, những hẹn hò vắng mặt

gió rít thuốc đêm khói mù sương trắng

trăng rót trà khoảng không

 

ở chỗ tôi ngồi triệu năm về trước

bầy đóm đêm thắp đèn dạ tiệc

sinh nhật cái chết của tôi

Please follow and like us: