Quốc tịch-HUỲNH MINH LỆ

có một bà đại gia đình đám
vừa mới ra tòa
người ta biết bà có hai quốc tịch
năm ngoái có một ông đại biểu quốc hội của việt nam
(không phải đại biểu quốc hội của một nước nào bên châu âu)
và cũng là đại gia và cũng ra tòa
và cũng lòi ra ông có hai quốc tịch
tôi bất giác nghĩ tới những người nói tiếng việt
sống lênh đênh từ đời cha đến đời con trên biển hồ
xứ chùa tháp
không có một miếng giấy lận lưng
không có quốc tịch
không được học hành
những con người kỳ cục này
khi chết xuống âm phủ
chắc diêm vương sẽ rất bối rối
không biết xếp họ vào đâu
để cho đầu thai
18.04.2022

Please follow and like us: