Cái đẹp trong ngoặc kép-VŨ TRỌNG QUANG

 

Cái đẹp cạnh tranh cái đẹp

cái đẹp Thuý Kiều miệng tròn cạnh tranh cái đẹp Thuý Kiều mồm ngang

cái đẹp ốc đảo cạnh tranh cái đẹp đất liền

cái đẹp duyên hải cạnh tranh cái đẹp cao nguyên

cái đẹp tỉnh lẻ cạnh tranh cái đẹp thành đô

Cái đẹp liều lĩnh cạnh tranh cái đẹp khốc liệt

cái đẹp ồn ào cạnh tranh cái đẹp lớn tiếng

cái đẹp hợm hĩnh cạnh tranh trơ trẽn

Cái đẹp ứ hự lụa là không giấu giếm

cái đẹp nhũn não bung nở động cỡn

cái đẹp đẽ/đẻ ra thiểu năng

Cái đẹp âm mưu ứng xử hiền triết

cái đẹp bước trên sàn diễn che đậy lời dao găm

cái đẹp như thế bước vào bóng tối

Cái đẹp vu khống cạnh tranh cái đẹp vu cáo

trời ơi cái đẹp

cái đẹp trời ơi

Cái đẹp cam chịu_cái đẹp đầu hàng bên dưới

Cái đẹp rừng xanh_cái đẹp rụng lá

Cái đẹp soi mình trước gương

gương đau lòng rạn nứt

còn buồn hơn

gương tự vỡ

Please follow and like us: