Nghiêng-CHIM HẢI

 

 

 

 

 

người ấy

đứng

nghiêng trưa

gánh buồn

nghiêng mắt

cười nghiêng râu

nói nghiêng câu

làm thơ nghiêng chữ / nghĩa

thích

cái nghiêng điên ấy

tôi nghiêng lòng

trồi thơ

cho người đứng nghiêng trưa

đen nghiêng nắng / trắng nghiêng mưa

ngày nghiêng đưa

người ấy ngó nghiêng tôi kiểu thi sĩ ngó thơ

tôi hất cái nhìn nóng

nghiêng đầu

lạnh lùng

những con chữ

nghiêng thơ

Please follow and like us: