Nước non, Vó sầu…KHẾ IÊM

 

NƯỚC NON


Lênh đênh biển biếc một chiều
Quanh thôn sóng rộng dập dìu khói xây
Mây trôi chở cội nắng đầy
Lỡ thân tan nhạt làm rầy nước non.

 

 

VÓ SẦU


An nhiên, cát bụi lên đồng
Gác khuya hắng gọi thuyền sông, bến bờ
Dội ngòai dâu bãi, rung tơ
Bóng câu đứt mạch nằm trơ, vó sầu

 

 

LÁ KHÔNG#


Về thôi, hẳn mộng đồng xanh
Đã tan chưa hạt nước quanh mắt ngàn
Thuở lời, vọng tiếng chim ran
Đò quê, mật sóng giữa đàng lá không.

Please follow and like us: