Gacela:Mối Tình Bất Ngờ- -FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Tập thơ Diván del tamarit , Trường kỷ ở Tamarit, gồm có hai phần: Gacela và Casida.
Gacela là một thể thơ mang nhiều nhạc tính trong truyền thống thi ca của khối Ả Rập và các vùng phụ cận. Xuất hiện từ thế kỷ thứ 6. Có nguồn gốc từ thể thơ Casida. Cấu trúc tương tựa như loại thơ trữ tình ngắn của Ý (sonnet), gồm có 14 câu. Tinh thần của loại thơ này là diễn đạt những sầu khổ của phân ly, tử biệt hoặc những thương đau tuyệt vọng của tình yêu. Về sau khi thể thơ này tràn xuống Ấn Độ đã trở thành một thể thơ thông dụng trong giới thi ca Hồi giáo.
Casida là một loại thơ cổ truyền có trước Gacela, thông thường lên đến năm mươi câu, đôi khi dài cả trăm câu.Rất chú trọng đến vần điệu.

 

Gacela:Mối Tình Bất Ngờ


Không ai hiểu được mùi hương
từ bụng em thơm Mộc Lan huyền hoặc.
Không ai biết được nỗi khổ tâm
em ngậm tình yêu như chim hút mật .
Ngàn con ngựa Ba Tư thiếp ngủ
trên trán em như trăng sáng quảng trường,
suốt bốn đêm ôm ấp lưng eo
ấm áp chống hàn băng tuyết lạnh. (1)
Giữa thạch cao và hoa Lài, liếc mắt
cành kết hột xanh xao.
Tìm trong tim tôi dâng tặng em
những mẫu tự ngà, viết rằng “mãi mãi”,
Mãi mãi, mãi mãi, khu vườn sầu đau
thân thể em trốn lìa xa mãi mãi,
huyết mạch em chảy trên môi tôi,
còn môi em mịt mờ đưa tôi vào cõi chết.

____
(1) enemiga de la nieve, Kẻ thù của tuyết.

 

Gacela del Amor Imprevisto


Nadie comprendía el perfume
de la oscura magnolia de tu vientre.
Nadie sabía que martirizabas
un colibrí de amor entre los dientes.
Mil caballitos persas se dormían
en la plaza con luna de tu frente,
mientras que yo enlazaba cuatro noches
tu cintura, enemiga de la nieve.
Entre yeso y jazmines, tu mirada
era un pálido ramo de simientes.
Yo busqué, para darte, por mi pecho
las letras de marfil que dicen siempre,
siempre, siempre: jardín de mi agonía,
tu cuerpo fugitivo para siempre,
la sangre de tus venas en mi boca,
tu boca ya sin luz para mi muerte.

 

 

Gacela of Unforseen Love

Bản dịch: W.S.Mervin

No one understood the perfume
of the dark magnolia of your womb.
Nobody knew that you tormented
a hummingbird of love between your teeth.
A thousand Persian little horses fell asleep
in the plaza with moon of your forehead,
while through four nights I embraced
your waist, enemy of the snow.
Between plaster and jasmine, your glance
was a pale branch of seeds.
I sought in my heart to give you
the ivory letters that say “always”,
“siempre”, “siempre” : garden of my agony,
your body elusive always,
that blood of your veins in my mouth,
your mouth already lightless for my death.

 

[trong tập Diván del tamarit , Trường kỷ ở Tamarit]

Please follow and like us: