Lời vỗ về lấy ra từ giấc mơ-NHÃ THIÊN

Ta tha phương ăn mày cuộc đời
Nén lòng thôi
Gió loạn cợt đùa
Cũng chỉ trò chơi
*
Giữ chi cơn buồn nôn đang trốn trong đầu
Những phi lý kết tủa
Tiếng nói
Chạm nỗi đau
Lên nỗi đau chưa kịp lành
*
Đêm dội mưa
Ướt đời
Em lầm lũi phía xa triền dốc
Ánh chớp đủ nhìn thấy
Những bong bóng đang trôi
*
Trong giấc ngủ chưa yên
Giữa mộng
Em ơi hãy cố quên đi
Bỡi quanh mình
Còn có rất nhiều người biết sống thương nhau
Please follow and like us: