Và, tháng tám-NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

 

Và, tháng tám

Sót trong màu phượng đỏ

Chút vu vơ, chút nhớ dịu dàng

 

Những mùa thu xa lắc đi hoang

Ngọn heo hanh đã thò tay khóa trái

Để mở ra ngút ngát vòm trời

 

Em xa rời,

Bao năm xa rời

Chỉ linh hồn thạch thảo còn đây

 

Và, tháng tám

Dùng dằng quay lại

Lá thư tình đầu ta viết cho em

Nét chữ ngu ngơ rún rẫy

Đã vỡ thành mây tím đầy tay…

 

Em có về,

Mặc lại áo thu phai

Và thả tóc xuống bờ vai gầy guộc

Nắng hanh vàng

Lãng đãng sương bay

Không buốt giá mà vơi đầy hơi thở

 

Ta sẽ gọi tên em

Bằng một mùa thu khác

Mùa thu của những cánh chim trời…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: