Gacela: Sự Hiện Diện Kinh Sợ-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


Tôi muốn nước chảy không cần dòng sông
Tôi muốn gió thổi không cần thung lũng.
Tôi muốn đêm tối không cần nhìn thấy
và tim tôi không cần hoa bạc vàng. (1)
Cho đàn bò chuyện trò cùng cây lá
và con giun hủy hoại giữa tối tăm.
Cho đầu lâu nhe răng cười lấp loáng
và đàn bướm vàng phủ ngập dây tơ.
Tôi thấy được muộn phiền đêm thương tích (2)
đang đấu tranh quằn quại với buổi trưa.
Tôi chịu đựng hoàng hôn xanh màu rỉ độc (3)
thời gian khổ đau đọng trên những vòm hư
Nhưng đừng thắp sáng thân em lõa thể
như xương rồng đen phơi giữa cỏ lau.
Hãy nhốt tôi khắc khoải trong hành tinh u tối
nhưng đừng khoe khêu gợi chiếc eo thon.(4)

_____
(1) La flor del oro, hoa bằng vàng hoặc mạ vàng.
(2)Puedo ver el duelo, tôi nhìn thấy sự đau buồn (tang tóc). Duelo có nghĩa Các bản dịch dùng chữ duel
và struggle.
(3) Un ocaso de verde veneno, một hoàng hôn của chất độc xanh. (Catherine Brown: a sunset green with
poison, một hoàng hôn xanh với chất độc ), (A.S.Kline: the green venom of twilight, chất độc xanh lúc
chạng vạng),(Paul Archer: the sunset’s green poison, chất độc xanh của hoàng hôn.) Xanh, phải chăng là
màu rỉ (gỉ) sét, tự bản thân nó là một loại độc dược?
(4) cintura fresca, chiếc eo của người đàn bà lẳng lơ. Các bản dịch đều dùng nghĩa cool waist, calm
waist hoặc fresh waist.

 

Gacela de La Terrible Presencia


Yo quiero que el agua se quede sin cauce.
Yo quiero que el viento se quede sin valles.
Quiero que la noche se quede sin ojos
y mi corazón sin la flor del oro.
Que los bueyes hablen con las grandes hojas
y que la lombriz se muera de sombra.
Que brillen los dientes de la calavera
y los amarillos inunden la seda.
Puedo ver el duelo de la noche herida
luchando enroscada con el mediodía.
Resisto un ocaso de verde veneno
y los arcos rotos donde sufre el tiempo.
Pero no me enseñes tu limpio desnudo
como un negro cactus abierto en los juncos.
Déjame en un ansia de oscuros planetas,
¡pero no me enseñes tu cintura fresca!

 

 

Gacela Of The Terrible Presence

Bản dịch: A.S. Kline
I want the river to lose its way.
I want the wind to quit the valley.
I want the night to lose its sight,
and my heart its flower of gold;
the cattle to speak to the great leaves,
and the worm to die of shadows;
the teeth on the skull to shine,
and the silk to be drowned in yellows.
I can see wounded midnight’s duel
struggling, knotted, with noon light.
I resist the broken arch, where time suffers,
and the green venom of twilight.
But do not make a black cactus,
open in reeds, of your nakedness.
Leave me afraid of dark planets,
but do not show me your calm waist.
Gacela: The Terrible Presence

 

 

 

 

 

[trong  Diván del tamarit , Trường kỷ ở Tamarit]

Please follow and like us: