Mộng-TRẦN DUY TRUNG

Hình ảnh trích từ .pinterest.com

 

 

 

 

Trong rừng tượng ngữ

những bông hoa màu tuyết

 

như tiếng khóc của ai trên trang giấy

như giấc mộng của ai nghìn năm trước

 

tôi nghe ra từ một bài thơ…

 

đêm tôi mơ

trong rừng sâu tôi nở

một bông hoa màu tuyết

Please follow and like us: