Không có “SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU”-VŨ TRỌNG QUANG

 

Những tưởng nuốt chửng cừu non không non

kẻ toa rập đồng ý đồng thuận đồng lõa

đỏ móng tay mười ngón trang trí máu

sự khoái lạc của màu môi máu

mưu toan xóa ánh sáng thời gian xanh

bầy muỗi đói đòi hỏi quyền lợi hiến tế

tứ phía chích choác giúp sức không kích

đỏ đỏ đỏ

Cưỡi rồng đưa lộn bay vào không-Trung

gà trống khước từ gáy tín hiệu

gia tốc tung về phía trước

lông-ngỗng phất phơ lỗ đen đầm dạ trạch

ngàn năm là bao lâu

đôi mắt cừu để lại

vết cắn của sói ngay cổ cừu để lại

(hãy nhớ lấy không có sự im lặng của bầy cừu)

nhân quả vết cào hiển hiện hiện thực

Hãy đọc những dòng máu này

nơi lỗ hổng thời gian

hy vọng bữa tối không tái bản

từ thảo nguyên nhung mượt đến bãi bờ sóng vỗ

khước từ một bữa giả cầy

Please follow and like us: