Đã…NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Hình ảnh trích từ .pinterest.com
tặng Tường Vi & Mai Ann
Có một cuối mùa
…cuối tháng Tư
như hôm qua, như bên nhau còn nóng
nỗi mình như hằng đêm chong chong
Đã mười năm ,
chuyện của thời bog
tháng Năm bây giờ vẫn đầu mùa; ngoài kia bỏng nắng
cảm rằng lần ấy…
…không chừng giờ khuất lấp?
thật chăng…
Lần ấy trăng tròn ngồi lâu sân thượng
tình khuyết kia như lá lúa mùng hai
sao lại cứ vội vàng mà sinh vấp vướng
giờ mới cảm ơn sân rộng, tầm nhìn
muộn hơn không …mình đã có thể tin
Lẽ nào trăng hạ huyền song le tình tròn trịa
bấy năm rồi tròn-khuyết trên kia
ta vẫn ta
em vẫn xa.. xa mãi…
Cali… hay là – hay Berline vụng trộm
thành hoài niệm. Không! Không tròn.
***
Đêm qua mơ, trăng mỏi mòn
không dưng bên ấy? Họ còn gặp nhau(?)
dòng tin oán giận nỗi đau
đa đoan chi để sắc màu lênh loang…
…Là khổ nhau, dặt mơ hoang
tuổi trời nguội nắng chỉ toàn vu vơ !
Diễn,
3h39_10/5/2022
Please follow and like us: