Gacela: Mối Tình Tuyệt Vọng-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

 


Đêm chưa đến
nên em chưa đến
đành sao tôi bỏ đi.
Rồi tôi sẽ đi,
dù bò cạp lửa liên hoan trên vầng trán
Rồi em sẽ đến
chiếc lưỡi rát phồng vì muối trong mưa.
Ngày chưa đến
nên em chưa đến
đành sao tôi bỏ đi.
Rồi tôi sẽ đi
tặng cho đàn cóc cành hoa Cẩm Chướng
Rồi em sẽ đến
qua đường bùn cống rãnh tối tăm.
Khi đêm và ngày đều không đến
tôi có thể chết vì em
và em hãy chết vì tôi

 

Gacela del Amor Desesperado


La noche no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.
Pero yo iré,
aunque un sol de alacranes me coma la sien.
Pero tú vendrás
con la lengua quemada por la lluvia de sal.
El día no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.
Pero yo iré
entregando a los sapos mi mordido clavel.
Pero tú vendrás
por las turbias cloacas de la oscuridad.
Ni la noche ni el día quieren venir
para que por ti muera
y tú mueras por mí.

 

Gacela of Desperate Love


Bản dịch: W.S. Merwin.


The night does not wish to come
so that you cannot come
and I cannot go.
But I will go,
though a scorpion sun should eat my temple.
But you will come
with your tongue burned by the salt rain.
The day does not wish to come
so that you cannot come
and I cannot go.
But I will go
yielding to the toads my chewed carnation.
But you will come
through the muddy sewers of darkness.
Neither night nor day wishes to come
so that I may die for you
and you die for me.

 

 

[trong  Diván del tamarit , Trường kỷ ở Tamarit]

Please follow and like us: