Những ghi chú rời-TRẦN DUY TRUNG

tranh Paul Klee/Đức

 

 

 

 

1.

chó nhà ai đang sủa

lẫn cả vào kinh khuya

 

2.

tôi lấy cái trống không

tôi đựng đầy mênh mông

 

3.

buổi chiều thiền tọa

trong chiếc bóng của trăng non

 

4.

thế giới đi vắng, tết đến trông nhà

mặt đất nở đầy hoa

 

5.

một cuối cùng nào, trong tiếng reo của lửa

có linh hồn tôi nhảy múa

 

6.

đời là bể khổ, và hạnh phúc nằm ở chỗ

ta được sinh ra

 

7.

cái chết, là bóng tối của thể xác

và là ánh sáng của linh hồn

 

8.

sự thinh lặng có màu của nước, hương của ánh sáng

và gương mặt của đức Phật

Please follow and like us: