Có ai chia xẻ sự bi đát này không-NHÃ THIÊN

Con chó ngửa mặt nhìn vầng trăng
Ánh sáng đỏ quạch
Đọng lên mắt
Tôi chẳng biết phải trốn ở đâu
Để khỏi phải nhuộm màu
Dẫu chỉ còn nửa khuôn mặt
Và một nửa cuộc đời
Con chó đang nhìn vào sự bi đát
Còn tôi chẳng dám
Ánh trăng kia
Tôi đang nghe tiếng tru cầm canh
Kể về thân phận
Đã lỡ con người
Please follow and like us: