Nương. hoa kinh h- HOÀNG XUÂN SƠN

Mây thò tay ra khỏi ngách rơm
cánh đồng qua con tàu tự kỷ
nuối lại ngưu tinh về ở sơn
ngó thấy sông li bì ngọa túy

Lửa thiêu tràn mồ thu cầm ca

dây bứng khúc hóa hình đại thụ
vàng tự lá đâu phải vì da
rịt vết bỏng như không mà có

Ý nẩy mưng người. còn. đâu mất
nứt căng địa tạng hai đầu tơ
hoa kinh hát chiều mưa bật tất
một đầu cây khựng gió nheo cờ

Phật phần lên cơn thèm. hực. vã
khuyết âm bàn tay vồ nhánh năm
nằm mơ. nằm. giọt côi lã chã
cuống thâm thi hồn lú ăn nhằm

Khói vòng ôm mê trăng phổi nám
sực nức hương đau lượng đời tinh
biến đi nhanh kẻ tình lang chạ
ở nương ta. đắm vọng, rất mình

08/03
[một bài 7 chữ ý tình phất phơ]

Please follow and like us: