Nước vẫn là nước mênh mông sông suối ao hồ tuôn ra từ tâm tánh thậm thâm ba la mật trôi qua từng chiếc lá chứa chập chùng thế giới chỉ là bóng người thấp thoáng đêm qua hay sáng nay vạt nắng tinh khôi sưởi ấm câu thơ trongContinue Reading