night immense voice of cricket hesitant in the distant constellations crescent moon appears to be hidden in the wild mist cold soul a question mark always bend itself facing every disaster a few assumptions for the answer that have never uttered a silent sound in the form of an unprecedentedContinue Reading

mùa hai mươi gió vẫn cứ thổi nước vẫn cứ trôi và bụi vẫn cứ phủ mờ một trung nguyên từ ấy kéo dài bất tận về phương nam động rừng phía bắc đàn nhạn đã bay xuôi về bình nguyên kia là triêu dương đây là hoàng hôn vớiContinue Reading

cầm bóng rượu rót hư không vào đáy mắt bất chợt khoảnh khắc kìa ai réo gọi thiên thu bao lần nâng chưa giáp đủ vòng thiệt tình vẫn trò chơi trong cái đời rất là lú lẫn một mình rơi trên bọt sóng vô minh có say mới biếtContinue Reading